Infiltratieonderzoek
  HMB B.V.
  Home
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
    > Bemalingsadvies
    > Grondwatermeetnet
    > Infiltratie-advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen
  Veldwerk
    
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 

Diensten | geohydrologisch advies

 
Infiltratie-advies

Als onderdeel van de watertoets of waterparagraaf moet bij (her)ontwikkeling van terreinen vooraf getoetst worden of het hemelwater geïnfiltreerd kan worden in de bodem. Het afkoppelen van hemelwater heeft namelijk de voorkeur boven via het riool afvoeren.

HMB B.V. is gespecialiseerd in veldonderzoek voor infiltratie-adviezen. De bodemopbouw wordt beschreven conform NEN 5104. De grondwater-standen worden bepaald en we meten de doorlatendheid van de bodem door middel van infiltratieproeven. Vervolgens wordt de k-waarde berekend. Aan de hand van de resultaten bepalen wij of het gebied geschikt is voor infiltratie.

De gegevens kunnen vervolgens de basis vormen voor het opstellen van een uitgebreider infiltratieadvies. Een uitgebreid infiltratieadvies geeft bijvoorbeeld tevens informatie over de verwachte hoeveelheid regenwater, het dakoppervlak, de benodigde bergingscapaciteit, het type infiltratie-voorziening, de aanleg en het onderhoud van de voorzieningen.

Door de combinatie van veldgegevens en technische kennis kunt u van ons een realistisch infiltratieadvies verwachten.

Wilt u weten wat wij op het gebied van infiltratie-advies voor u kunnen betekenen? Vraag dan via 077-4652808 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Maasbree. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

 
  Contact
  John Peeters
  Projectleider
geohydrologisch advies
  077-4652808
  j.peeters@hmbgroep.nl
   
 
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V