Mechanisch boren
  HMB B.V.
  Home
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen
  Veldwerk
   
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 

Diensten | mechanische grondboringen

 
Mechanische grondboringen worden voor tal van doeleinden toegepast, zoals milieutechnische boringen ten behoeve van grond- en grondwaterbemonstering, aanleg van in-situ systemen en het aanbrengen van collectoren voor bodemenergiesystemen. HMB B.V. beschikt over zes mechanische boorstellingen waarmee een scala van technieken kan worden uitgevoerd:
 
- (Holle) avegaarboringen;
- Pulsboringen;
- Spoelboringen;
- Verbuisde spoelboringen;
- Hamer-/Geoprobe boringen;
 
(Holle) avegaarboringen
(Holle) avegaarboringen worden veelvuldig toegepast in puinhoudende en grindige bodems waar andere technieken niet toegepast kunnen worden. Ook voor partijbemonsteringen met grotere bemonsteringsdiepten is de avegaartechniek een uitkomst. Nadeel van deze methode is de minder nauwkeurige bodembeschrijving en monstername.
 
Pulsboringen
Pulsboringen zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van (clusters) peilbuizen op plekken waar de bodemopbouw van cruciaal belang is. Grondmonsters kunnen met deze methode zowel geroerd als ongeroerd (steekbussen) worden genomen. Deze methode garandeert een goede plaatsing, waarbij aanwezige klei- en leemlagen goed kunnen worden hersteld.
 
Spoelboringen

Spoelboringen worden tot nu voornamelijk toegepast bij het aanbrengen van bodemcollectoren. HMB B.V. heeft sinds begin 2008 de beschikking over een Hutte HBR 205 GT boorstelling, waarmee verbuisde spoelboringen kunnen worden uitgevoerd. Voordeel van deze mechanische boorstelling is dat door de verbuizing deze machine, naast het plaatsen van bodemcollectoren, ook uitermate geschikt is voor het uitvoeren van milieukundige boringen. Met deze boorstelling is HMB B.V in staat om met deze snelle boortechniek ook in de wereld van het bodemonderzoek toe te passen. Daarnaast heeft de Hutte het voordeel dat het toegepast kan worden in gebieden waar spoelen nagenoeg onmogelijk is.

 
Hamer-/Geoprobe boringen

Bij deze techniek worden de boorbuizen met een percussiehamer, met een slagfrequentie tot 1.200 slagen per minuut, de grond in getrild. Deze methode is geschikt voor het nemen van ongeroerde monsters in liners en het verkrijgen van nauwkeurige boorprofielen voor onder andere het in beeld brengen van verontreiningssituaties, alsmede ten behoeve van archeologisch onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om middels de verloren punt methode peilbuizen te plaatsen. Een groot voordeel van deze techniek is dat er geen (verontreinigde) boorgrond vrijkomt, wat in veel gevallen kostenbesparend werkt.

 

HMB B.V. is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2100 (mechanisch boren). De boormeesters van HMB B.V. hebben ruime ervaring op hun vakgebied waardoor op veranderingen in het veld goed geanticipeerd wordt en er tijdig overleg met de opdrachtgever plaatsvindt. Alle boorploegen zijn uitgerust met de nodige randapparatuur, waaronder een betonboor-installatie, CAT-detector en een veldcomputer (Psion) voor het verwerken van gegevens. Door de digitale verwerking in het veld en de unieke nummering van monsters zijn fouten vrijwel uitgesloten. Veldgegevens worden na afronding van een project digitaal aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Grond- en grondwatermonsters worden opgeslagen in koelcellen.

 

Klik hier voor een kleine overzicht van recentelijk uitgevoerde projecten.

Wilt u weten wat wij op het gebied van mechanische grondboringen voor u kunnen betekenen? Vraag dan via 077-4652808 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Maasbree. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

 
  Contact
  Wilfred van der Sterren
  Projectleider
mechanische grondboringen
  077-4652808
  w.vandersterren@hmbgroep.nl
   
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V