Bodemonderzoek
  HMB B.V.
  Home
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen
  Veldwerk
   
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 

Diensten | veldwerk

 
Globaal gezien wordt in onze branche onder de term veldwerk verstaan het verrichten van boringen en het plaatsen van peilbuizen voor het nemen grond en grondwatermonsters voor milieukundig onderzoek. HMB B.V. beschikt over ervaren veldwerkers die gecertificeerd zijn voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000. Ook beschikken de veldwerkers over een gedegen kennis van de Code van Goede Praktijk volgens de Belgische norm. De activiteiten van HMB B.V. op het gebied van veldwerk zijn onder andere:
 
- het handmatig verrichten van boringen en plaatsen van peilbuizen voor bodemonderzoek;
- het uitvoeren van partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit;
-

het verrichten van doorlatendheidmetingen;

- het nemen van slibmonsters voor waterbodemonderzoek;
- het milieukundig begeleiden van saneringen.
   

De veldwerkbussen zijn standaard voorzien een betonboorinstallatie, een CAT-detector en een ramgutsinstallatie, zodat adequaat op onverwachte situaties met verhardingen en dergelijke ingespeeld kan worden. Ook een veldcomputer (Psion) is voorhanden om de gegevens in het veld digitaal te verwerken. Door deze digitale verwerking in het veld en door de unieke nummering van monsters zijn fouten vrijwel uitgesloten. Veldgegevens worden na afronding van een project digitaal aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Grond- en grondwatermonsters worden opgeslagen in koelcellen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan via 077-4652808 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Maasbree. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

  Contact
  Wiellie Selen
  Projectleider veldwerk
  077-4652808
  w.selen@hmbgroep.nl
   
  Wilfred van der Sterren
  Projectleider veldwerk
  077-4652808
  w.vandersterren@hmbgroep.nl
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V