HMB B.V.
  Home 
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen
  Veldwerk
   
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 

HMB B.V. | duurzaam ondernemen

 

HMB B.V. (dochter van P&J Holding B.V.) staat voor een duurzame maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. In de onderneming staan de 3 P’s (People, Profit en Planet) centraal.

Aan de hand van een aantal voorbeelden willen we laten zien hoe wij bij HMB B.V. het duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm proberen te geven. Wij hanteren gedragsnormen ten opzichte van onze medewerkers, de klanten en de samenleving waarin wij actief zijn.

   
- Wij proberen de werkzaamheden van het personeel zo gevarieerd mogelijk te maken en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te leggen in de organisatie;
- Van de winst gaat een deel naar goede doelen, zoals bijvoorbeeld Shares Uganda Ltd. In deze fabriek in Oeganda worden vooral biologisch geteelde zaden, granen en peulvruchten gezeefd en op een milieuvriendelijke manier geconserveerd (geen methylbromide). Hierdoor krijgen de producten een hoge zuiverheidsgraad met meerwaarde, zodat deze tegen een betere prijs verkocht kunnen worden. Nadere informatie www.boweevil.nl (website van een van de andere partners in dit project);
- In het pand is gekozen voor natuurstroom;
- Eén van de bedrijfspanden wordt verwarmd door een bodemenergie-systeem (collectorsysteem met warmtepomp);
- Onze rapporten en correspondentie worden gedrukt op gerecycled papier of bamboe papier;
- Bij aankoop van goederen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de milieuaspecten zoals bijvoorbeeld Eco- en Max Havelaarproducten, geen weggooiverpakkingen, zoveel mogelijk hergebruik en zo min mogelijk afval. Het is heel belangrijk om een gezonde economische vraag te creëren van milieuvriendelijk geproduceerde (kwaliteits)producten. Overheden maar ook het bedrijfsleven kunnen hier een voorbeeldfunctie vervullen.
   
Voor ons is duurzaam verantwoord ondernemen ook op sociaal en ethisch gebied geen modegril. Het maakt al jaren deel uit van het gedachtegoed van ons bedrijf.
 
Erik Jongerius
Directeur P&J Holding B.V. & HMB B.V.
 
  Contact
  Erik Jongerius
  Directeur
  033-2461175
  jongerius@pjmilieu.nl
   
   
   
   
   
   
Bedrijfspand P&J Milieuservices B.V.
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V