HMB B.V.
  Home 
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen
  Veldwerk
    
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 

HMB B.V. | kwaliteitsborging

 

De kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door de volgende certificeringen:

   
 

ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem
   
   
   
   
 
VCA**
Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers
   
   
   
 


BRL SIKB 1000
Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit
   
1001: grond
1002: niet vormgegeven bouwstoffen
   
   
 

BRL SIKB 2000
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
   
2001: plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief
  boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing
2002: nemen van grondwatermonsters
2018: locatie-inspectie en monsterneming asbest in
  grond
   
BRL SIKB 2100
Mechanisch boren
   
2101: mechanisch boren
 
BRL SIKB 6000
Milieukundige begeleiding van bodemsanering
   
6001: begeleiding van conventionele saneringen
   
   
BRL SIKB 7000
Uitvoering van bodemsanering
   
7001: uitvoering van conventionele saneringen
   
   
   
BRL SIKB 11000
Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel installaties bodemenergie
 
11001: ontwerp, realisatie en beheer ondergrondse deel bodemenergiesystemen; scope: realisatie van gesloten systemen
 
 

SC-540
SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
   
   
 
Via het zusterbedrijf PJ Milieu BV zijn ook de protocollen 2003 en 6002 onder certificaat uit te voeren.
 
  Contact
  Wifred van der Sterren
  KAM-coördinator
  077-4652808
  w.vandersterren@hmbgroep.nl
   
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V