HMB B.V.
  Home 
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen  
  Veldwerk
   
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 
HMB B.V. | nieuws
 
HMB B.V. gecertificeerd voor protocol 11001
HMB B.V. is gecertificeerd voor protocol 11001 "Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen", scope 3b Realisatie van gesloten systemen. Klik hier voor het certificaat.
 
HMB B.V. plaats GeoKOAX bij particulier in Reuver
   
Bij een particulier in Reuver is door HMB B.V. door middel van een gedeeltelijk uitgevoerde verbuisde spoelboring met de Hütte HBR GT205 een GeoKOAX tot een diepte van 70 m-minus maaiveld (mv) geplaatst. De eigenaar van de woning heeft gekozen voor dit type collector vanwege het feit dat deze collector in een bestaande tuin geplaatst moest worden. Door het toepassen van een GeoKOAX collector hoefde er slecht één boring gerealiseerd te worden in plaats van 3 bij het toepassen van een normaal collectorsysteem. Een GeoKOAX is een nieuwe type collector waarmee per meter een hogere energieopbrengst uit de bodem kan worden gehaald. Dit kan variëren van een 2 tot 3 maal hogere opbrengst ten opzichte van de klassieke collector. Het toepassen van de GeoKOAX wordt in het bijzonder interessant bij projecten waarbij het oppervlak voor het boren van collectoren klein is, evenals in gebieden waarbij beperkingen aan de boordiepte van toepassing zijn. Denk hierbij aan de Venloschol die zich globaal uitstrekt van Horst tot Tegelen, waar dikwijls maximale boordieptes gelden van 15-25 m-mv. Een derde toepassing zijn gebieden waar bijvoorbeeld de eerste 10-30 meter bestaat uit zandgrond, die geothermisch interessant zijn en waarbij de diepere lagen bestaan uit klei, die veel minder  geschikt zijn voor warmteoverdracht. In deze gebieden is het uit zowel energetisch als uit economisch oogpunt interessant om GeoKOAX collectoren toe te passen. GeoKOAX
     
Voor boringen tot maximaal 25-30 m-mv heeft HMB B.V. sinds kort een nieuwe unieke boorstelling waarbij middels avegaar boorbuizen van 3 meter lang in een automatisch wisselend magazijn zeer snel boringen kunnen worden verricht voor het aanbrengen van GeoKOAX collectoren. Met deze boorstelling kunnen uiterst concurrerende boorprijzen worden gehanteerd. HMB B.V. kan het gehele traject verzorgen van de boringen, het leveren, plaatsen en aansluiten van de (GeoKOAX) collectoren tot aan de gevel/warmtepomp.
   
Locatie naar plaatsing GeoKOAX Kefdrill avegaarstelling met magazijn
   
Voor meer info over toepassing voor boringen GeoKOAX kunt u contact opnemen met Wilfred van der Sterren.
 
HMB B.V. gecertificeerd voor de BRL SIKB 2100
 
HMB B.V. is sinds 8 september 2010 gecertificeerd voor het verrichten van mechanische boringen volgens de BRL SIKB 2100, protocol 2101. Klik hier voor het certificaat.
 

HMB B.V. schaft nieuwe mechanische boorstelling aan

 
Nieuwe boortechniek beschikbaar voor bodemonderzoek, bodemsanering en bodemenergie. Klik hier voor meer informatie.
 
Nieuwe mechanische boorstelling
 
  Contact
  Erik Jongerius
  Directeur
  033-2461175
  jongerius@pjmilieu.nl
   
  Wilfred van der Sterren
  Bedrijfsleider
  077-4652808
  w.vandersterren@hmbgroep.nl
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V