HMB B.V.
  Home 
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen
  Veldwerk
   
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 

HMB B.V. | personeel

 

Bij HMB B.V. zijn ruim twintig personen werkzaam. Die zijn globaal onder te verdelen in administratief personeel, de directie, projectleiders en veldwerkers.
De projectleiders kunnen u te woord staan over alle diensten. De meeste zijn daarnaast gespecialiseerd in één of meerdere diensten. Hieronder ziet u een overzicht van de projectleiders in alfabetische volgorde. U vindt van hen naam, specialisatie en een foto. U kunt met hen contact opnemen op hun e-mailadres.

 
 
     
Erik Jongerius
Rick Meelkop
jongerius@pjmilieu.nl
Directeur
Asbestonderzoek
Geluidonderzoek
     
     
John Peeters
Wiellie Selen
Bodemonderzoek
Bodemsanering
Geohydrologisch advies
Planner
Asbestonderzoek
Bodemonderzoek
Geluidonderzoek
Veldwerk
     
     
Wilfred van der Sterren
Niek
w.vandersterren@hmbgroep.nl
-
Bedrijfsleider
Bodemenergieberekeningen
Bodemenergiesystemen
In-situ systemen
Mechanische grondboringen
Veldwerk

Conciërge
     
  Contact
  Erik Jongerius
  Directeur
  033-2461175
  jongerius@pjmilieu.nl
   
  Wilfred van der Sterren
  Bedrijfsleider
  077-4652808
  w.vandersterren@hmbgroep.nl
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V