HMB B.V.
  Home 
  Contact
  Duurzaam ondernemen
  Kwaliteitsborging
  Personeel
  Wie zijn wij
   
  Diensten
  Asbestonderzoek
  Bodemenergieberekeningen
  Bodemenergiesystemen
  Bodemonderzoek
  Bodemsanering
  Geluidonderzoek
  Geohydrologisch advies
  In-situ systemen
  Keuring grond en bouwstoffen
  Mechanische grondboringen
  Veldwerk
   
  Links
  HMB B.V. en Belgique
  PJ Milieu BV (zusterbedrijf)
  Vereniging voor Milieu Adviseurs
   
 

HMB B.V. | wie zijn wij

 

HMB B.V. is een boorbedrijf en adviesbureau in de wereld van de bodemenergie, asbest-, bodem- en geluidsonderzoek en de aanleg van in-situ saneringsystemen. Met ruim twintig medewerkers verrichten wij diensten in Nederland en België verricht. Onze vaste klantenkring bestaat uit grote ingenieursbureaus, bedrijven, overheden en particulieren.

HMB B.V. is bijzonder goed in te zetten op het snijvlak van theorie en praktijk. De combinatie van een gedegen uitvoering met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving leidt tot praktische, duurzame en betrouwbare oplossingen. Wij streven naar het optimale eindresultaat voor de opdracht-gever en een acceptabele uitwerking voor alle overige belanghebbenden. Onze sterke punten zijn daarbij een gecertificeerde praktische uitvoering, kennis van de wet- en regelgeving en concurrerende prijzen.

In Nederland wordt globaal sinds midden jaren ’80 aandacht besteed aan bodemverontreiniging. HMB B.V. komt voort uit het Milieuburo dat in 1990 is opgericht. In eerste instantie richtte dat zich met name op bodemonderzoek en het verrichten van mechanische grondboringen voor derden ten behoeve van bodemonderzoek. Asbest,- en geluidsonderzoek kwamen al snel daarbij. Door de aankoop van een grote boorstelling zijn al in een vroeg stadium bodemenergiesystemen aangebracht. HMB B.V. kan, na het afronden van duizenden projecten in het bodem-, asbest-, en geluidonderzoek en de bodemenergie, beschouwd worden als een ervaren en deskundige partij op dit gebied.

Met de aankoop van een grote boorstelling in 2008 wordt voor Nederland en België een nieuwe boortechniek (verbuisd spoelboren) geïntroduceerd voor het plaatsen van diepe peilbuizen, in-situ saneringssystemen en het aanbrengen van bodemenergiesystemen in geologisch moeilijke boorgebieden die grind-, steen- en rotshoudend zijn.

Dit zijn de hoofdactiviteiten van de onderneming, maar ook bemalingadviezen, waterbodemonderzoek en historisch onderzoek zijn een paar van de vele nevenactiviteiten.

 
  Contact
  Erik Jongerius
  Directeur
  033-2461175
  jongerius@pjmilieu.nl
   
  Wilfred van der Sterren
  Bedrijfsleider
  077-4652808
  w.vandersterren@hmbgroep.nl
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | sponsoring | vacature
© 2015 | HMB B.V