Bodemsanering

ALGEMEEN

De aanleidingen om een bodemsanering uit te voeren kunnen zeer divers zijn. Een sanering kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd in het kader van een onroerende zaak transactie, de aanvraag van een omgevingsvergunning of zelfs een verplichting vanuit de overheid.

Als saneringslocatie direct na de sanering worden bebouwd, worden de grondverontreinigingen meestal op een conventionele manier gesaneerd. De verontreinigde grond wordt ontgraven en zo nodig wordt het grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd op het open water of het riool. Bij bebouwde saneringslocaties wordt echter veelal gekozen voor in-situ methoden, zodat de bebouwing of bedrijfsvoering niet negatief wordt beïnvloed door de bodemsanering.


U - HMB B.V. - BODEMSANERING

Voor informatie over bodemsanering, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Jessica van Kempen-Mesterom
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.vankempen@hmbgroep.nl