Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden DNR 2011 zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden van derden, van toepassing op alle offertes van HMB B.V. en alle overeenkomsten tussen HMB B.V. en de opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Hieronder vindt u de voorwaarden als PDF-document. Om een PDF-document te kunnen lezen en opslaan hebt u het programma Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Algemene voorwaarden

PDF-icon

Leveringsvoorwaarden DNR 2011

PDF-icon