Duurzaam Ondernemen

HMB B.V. (dochter van PJ Holding BV) staat al sinds 1990 voor een duurzame maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. In de onderneming staan de 3 P’s (People, Profit en Planet) centraal.

Aan de hand van een aantal voorbeelden willen we laten zien hoe wij bij PJ Milieu BV het duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm proberen te geven. Wij hanteren gedragsnormen ten opzichte van onze medewerkers, de klanten en de samenleving waarin wij actief zijn.

  • Wij proberen de werkzaamheden van het personeel zo gevarieerd mogelijk te maken en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te leggen in de organisatie. Hierdoor is er weinig verloop in personeel en hebben wij een laag ziekteverzuim veelal beneden de 1%;
  • Van de winst gaat een deel naar goede doelen, zoals bijvoorbeeld Shares Uganda Ltd. waar wij aandeelhouder van zijn. In deze fabriek in Oeganda worden vooral biologisch geteelde zaden, granen en peulvruchten gezeefd en op een milieuvriendelijke manier geconserveerd (geen methylbromide). Hierdoor krijgen de producten een hoge zuiverheidsgraad met meerwaarde, zodat deze tegen een betere prijs verkocht kunnen worden. Nadere informatie www.shares.ug;
  • Bij alle panden is gekozen voor natuurstroom;
  • Alle bedrijfspanden worden verwarmd door een bodemenergiesysteem (collectorsysteem met warmtepomp);
  • Onze rapporten en correspondentie worden gedrukt op gerecycled papier of bamboe papier;
  • Bij aankoop van goederen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de milieuaspecten zoals bijvoorbeeld Eco- en Max Havelaarproducten, geen weggooiverpakkingen, zoveel mogelijk hergebruik en zo min mogelijk afval. Het is heel belangrijk om een gezonde economische vraag te creëren van milieuvriendelijk geproduceerde (kwaliteits)producten. Overheden maar ook het bedrijfsleven kunnen hier een voorbeeldfunctie vervullen;
  • Wij hebben de eerste biologische grondwaterzuivering en onttrekkingspomp die volledig gevoed wordt door zonnecellen. De installatie is zelf ontworpen en ontwikkeld t.b.v. beheersmaatregelen voor grondwaterverontreinigingen;
  • PJ Milieu BV heeft een anaerobe (zonder zuurstof) reactor voor het biologisch zuiveren van met chloorkoolwaterstoffen verontreinigd grondwater. Deze methode is zeer milieuvriendelijk en vergt weinig energie;
  • Bij het plaatsen van zuiveringen t.b.v. grondwatersaneringen wordt het energieverbruik kritisch bekeken. We proberen maatwerk te leveren.

Voor ons is duurzaam verantwoord ondernemen ook op sociaal en ethisch gebied geen modegril. Het maakt al jaren deel uit van het gedachtegoed van ons bedrijf.

Erik Jongerius
Directeur HMB B.V. & PJ Holding BV