Kwaliteit

De kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door de volgende certificeringen.

KIWA ISO 9001

  • Kwaliteitsmanagementsysteem

KIWA VCA**

  • Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers

BRL SIKB 1000

BRL SIKB 2000

BRL SIKB 2100

BRL SIKB 6000

BRL SIKB 11000

Certificatieschema

  • SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Klik hier om de certificaten te downloaden.