Kwaliteit

De kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door de volgende certificeringen.

KIWA ISO 9001

 • Kwaliteitsmanagementsysteem

KIWA VCA**

 • Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers

BRL SIKB 1000

  • Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit

 

  • 1001: Grond

BRL SIKB 2000

  • Veldwerk bij milieuhygiĆ«nisch bodemonderzoek

 

  • 2001: Plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing
  • 2002: Nemen van grondwatermonsters
  • 2018: Locatie-inspectie en monsterneming asbest in grond

BRL SIKB 2100

  • Mechanisch boren

 

  • 2101: Mechanisch boren

BRL SIKB 6000

  • Milieukundige begeleiding van bodemsanering

 

  • 6001: Begeleiding van conventionele saneringen

BRL SIKB 11000

  • Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel installaties bodemenergiesystemen

 

  • 11001: Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergrondse bodemenergiesystemen; scope: realisatie van gesloten systemen

Bijlage XIIIa

 • SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Klik hier om de certificaten te downloaden.