Geohydrologisch advies

ALGEMEEN

Onder de noemer geohydrologisch advies levert HMB B.V. een breed spectrum aan diensten. Hieronder vindt u een overzicht van en een doorverwijzing naar de diverse onderzoeken en adviezen. Een aantal onderzoeken en adviezen kan goed gecombineerd worden met andere diensten van HMB B.V.. Zo kan, bijvoorbeeld, voor de aanleg van de kelder, zowel een bemalingsadvies, bodemonderzoek en partijkeuring noodzakelijk zijn.

Bemalingsadvies
Aan het onttrekken en lozen van grondwater zijn steeds hogere kosten verbonden. Het is daarom van groot belang het totale waterbezwaar/onttrekkingsdebiet van een bemaling zo laag mogelijk te houden. Bovendien wordt de regelgeving rond het onttrekken en lozen van grondwater steeds complexer. Meer info.

Monitoringsplan
Bij bouwputten met bemaling is het verstandig om vooraf een monitoringsplan op te stellen. Soms is dit zelfs verplicht vanuit de watervergunning. Meer info.

Monitoring grondwaterstand
Voor het monitoren van de grondwaterstand over kortere of langere periode kunt u terecht bij HMB B.V.. Wat de aanleiding ook is, u kunt bij ons terecht voor een op maat gesneden aanpak. Meer info.

Infiltratieonderzoek
Duurzaam omgaan met hemelwater of afkoppelen vindt op grote schaal plaats. Om de voorzieningen goed te laten functioneren is het van groot belang vooraf eventuele stoorlagen vast te stellen, alsmede de daadwerkelijke doorlatendheid. Meer info.

Infiltratieadvies
Het advies begint met het inventariseren van de bekende gegevens over grondwaterstanden, bodemopbouw en doorlatendheden. Vervolgens worden in een veldonderzoek de ontbrekende gegevens verzameld. Vaak bestaat dit (deels) uit een infiltratieonderzoek. Meer info.

Controle infiltratievoorzieningen
Na aanleg van infiltratievoorzieningen is vaak niet duidelijk of en in welke mate deze functioneren. HMB B.V. kan dit voor u vaststellen. Meer info.

Drainageadvies
Na het aanleggen van een drainage wenst u dat deze goed functioneert. Meer info.


U - HMB B.V. - Geohydrologisch advies

Voor informatie over onze diensten, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


Contact

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl

[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]