Bemalingsadvies

ALGEMEEN

Aan het onttrekken en lozen van grondwater zijn steeds hogere kosten verbonden. Ook wensen waterschappen en omwonenden steeds meer inzicht in de omgevingseffecten. Het is daarom van groot belang het totale waterbezwaar/onttrekkingsdebiet/invloedsgebied van een bemaling zo laag mogelijk te houden. Bovendien wordt de regelgeving rond het onttrekken en lozen van grondwater steeds complexer.

De bouwput moet voldoende droog worden, maar het aanvragen van vergunningen en het betalen van heffingen en belastingen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Bovendien moeten de effecten op de omgeving inzichtelijk zijn. Een bemalingsadvies van HMB B.V. schept helderheid.

Hoofddoel van een bemalingsadvies is meestal het bepalen van het optimale totale waterbezwaar, gebaseerd op de specifieke omstandigheden van een project. Vooraf worden gegevens verzameld over bodemopbouw, stijghoogte van het grondwater, sondeergegevens, hoogte van het maaiveld ten opzichte van N.A.P., resultaten van een eventuele proefbemaling, verontreiniging in de omgeving, etc.

Hoe meer gegevens beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de berekeningen en de uiteindelijke adviezen zijn.

De kosten van het vooraf verzamelen van gegevens en een bemalingadvies worden vaak terugverdiend doordat het betalen van heffingen deels voorkomen wordt. Ook maken wij inzichtelijk welke vergunningen en toestemmingen aangevraagd moeten worden. Laat u vervolgens HMB B.V. deze vergunningen en toestemmingen ook aanvragen, dan is dat een zorg minder tijdens het bouwproces.

Aantrekken verontreinigingen
Een vervelende bijkomstigheid van een bemaling kan zijn dat mobiele verontreingingen in de omgeving worden aangetrokken. Vanuit haar jarenlange ervaring met grond(water)saneringen, bodemonderzoek en monitoringen is HMB B.V. in staat goede berekeningen te maken van de te verwachten verplaatsing van de verontreiniging.

Het opstellen van een plan van aanpak behoort tot de expertise van HMB B.V.. Het plan omschrijft welke maatregelen/monitoring nodig is tijdens de bemalingsperiode. Het plan dient door het bevoegd gezag te worden goedgekeurd.

Ook voor daadwerkelijke monitoring van de grondwaterstand of verontreinigingen tijdens de uitvoering kunt u terecht bij HMB B.V..


U - HMB B.V. - BEMALINGSADVIES

Voor informatie over een bemalingsplan, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]