Monitoring grondwater

ALGEMEEN

Aanleiding
Periodiek onderzoek van grondwater, kortweg monitoring, kent grofweg 2 aanleidingen:

  • het vroegtijdig signaleren van het ontstaan van bodemverontreiniging (bijvoorbeeld ter plaatse van een tankstation of een olie-benzine-afscheider);
  • het bepalen van de mate van verspreiding van een bestaande verontreiniging (bijvoorbeeld een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen).

Meestal wordt gekozen voor een jaarlijkse bemonstering van het grondwater als vorm van monitoring. De overheid kan monitoring verplicht stellen, maar bedrijven of particulieren kunnen ook zelf besluiten tot monitoring.

Ook onderzoek bij een bestaande verontreiniging naar natuurlijke afbraak valt onder de noemer monitoring. Daaronder valt ook bemonstering van bodemlucht. HMB B.V. beschikt over een scala aan meetmethoden en technieken om de mate van biologische afbraak vast te stellen. Aan de hand van de resultaten van monitoring kan ook bepaald worden of biologische afbraak gestimuleerd kan worden in een in-situ sanering.

Onderzoeksopzet
In het algemeen zijn bij grondwatermonitoring de volgende onderdelen te onderscheiden::

  • het bemonsteren van 1 of meerde bestaande peilbuizen. De peilbuizen zijn vaak ter plaatse van zogenaamde verdachte locaties gesitueerd of rondom een bestaande verontreiniging;
  • laboratoriumonderzoek;
  • toetsing van de analyseresultaten;
  • opstelling van een rapportage met heldere conclusies en aanbevelingen.

U - HMB B.V. - MONITORING GRONDWATER

Check of op een bepaalde locatie zogenaamde 'potentieel bodembedreigende activiteiten' aanwezig zijn. Een duidelijk voorbeeld is een olie-benzine-afscheider. Ter plaatse wordt door ons regelmatig bodemverontreiniging aangetroffen. Met de plaatsing van een peilbuis en periodieke bemonstering van het grondwater kan dit tijdig worden ontdekt. Voor informatie over monitoring grondwater, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.

CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]