Infiltratieonderzoek

ALGEMEEN

Duurzaam omgaan met hemelwater of afkoppelen vindt op grote schaal plaats. Ook worden veel drainages aangelegd. Om de voorzieningen goed te laten functioneren is het van groot belang vooraf eventuele stoorlagen stellen, alsmede de daadwerkelijke doorlatendheid.

HMB B.V. is gespecialiseerd in infiltratieonderzoek. De bodemopbouw wordt beschreven conform NEN 5104 inclusief hydromorfe kenmerken. De grondwaterstanden worden bepaald en de doorlatendheid van de bodem of het maaiveld wordt gemeten door middel van infiltratieproeven.

HMB B.V. maakt gebruik van verschillende methoden, naar gelang de aanleiding, de situatie en bodemopbouw. Zowel de (omgekeerde) boorgatmethode, de constant-flow-methode als de dubbele ringinfiltrometer behoren tot de standaardmethoden die HMB B.V. gebruikt.


U - HMB B.V. - INFILTRATIEONDERZOEK

Als u een terrein gaat ontwikkelen heeft u vaak meer onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een bodemonderzoek of een partijkeuring. Door HMB B.V. alle onderzoeken integraal te laten uitvoeren heeft u maar 1 aanspreekpunt en worden onnodige veldwerkzaamheden voorkomen.

Voor informatie over een infiltratieonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]