Monitoring grondwaterstand

ALGEMEEN

Voor het monitoren van de grondwaterstand zijn diverse aanleidingen: het ervaren van grondwateroverlast, de aanleg van een grondwatermeetnet of een bouwputbemaling.

Allereerst worden de aanleiding en de doelen voor de monitoring vastgesteld. Ook worden reeds bekende gegevens over bodemopbouw, grondwaterstanden en eventuele bestaande peilbuizen verzameld.

Vervolgens worden peilbuizen, handmatig of machinaal, geplaatst. De peilbuizen worden indien nodig ingemeten ten opzichte van NAP en het Rijksdriehoeksstelsel.
Ook het gelijktijdig monitoren van de grondwaterkwaliteit is mogelijk.

Ook het plaatsen van een peilbuis in een watergang om de oppervlaktewaterstand te meten behoort tot de mogelijkheden.

De peilbuizen worden vervolgens op de gewenste/voorgeschreven frequentie gepeild of uitgelezen. De verkregen waarden worden getoetst aan de normen of drempel/actiewaarden uit een monitoringsplan. Ook het schrijven van een advies over hoe grondwateroverlast verminderd kan worden behoort tot de mogelijkheden.

Ook het aanleveren van grondwaterstanden aan het DINOloket van TNO kan PJ Milieu BV voor u verzorgen.


U - HMB B.V. - MONITORING GRONDWATERSTAND

Voor informatie over monitoring grondwaterstand, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]