Infiltratieadvies

ALGEMEEN

Het dimensioneren van infiltratiesystemen dient zorgvuldig te gebeuren. Vanuit haar ervaring met modelberekeningen en infiltratieonderzoek is HMB B.V. hiervoor een betrouwbare partner.

Het advies begint met het inventariseren van de bekende gegevens over grondwaterstanden, bodemopbouw en doorlatendheden. Vervolgens worden in een veldonderzoek de ontbrekende gegevens verzameld. Vaak bestaat dit (deels) uit een infiltratieonderzoek (link). Een infiltratieadvies geeft bijvoorbeeld tevens informatie over de verwachte hoeveelheid regenwater, het verhard oppervlak, de benodigde bergingscapaciteit, het type infiltratievoorziening, de aanleg en het onderhoud van de voorzieningen. Door de combinatie van veldgegevens en technische kennis kunt u van ons een realistisch infiltratieadvies verwachten.


U - HMB B.V. - INFILTRATIEADVIES

Voor informatie over een infiltratieadvies, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]