Asbestinventarisatie

ALGEMEEN

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van een gebouw (of object) naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide en gecertificeerde deskundige. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen moet worden voldaan als het asbest wordt verwijderd. Tijdens de inventarisatie wordt ook een (globale) risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of dat nader onderzoek nodig is.

Type asbestinventarisatie
Asbestinventarisaties moeten worden uitgevoerd volgens de Certificatieschema (voorheen SC-540) en mogen alleen door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. HMB B.V. is hiervoor gecertificeerd (in combinatie met zusterbedrijf PJ Milieu B.V. h.o.d.n. HMB). Zie de website van Ascert voor uitgebreide informatie. Een asbestinventarisatie bestaat uit een vooronderzoek (deskresearch), een inspectie van het (volledige) gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten worden geïnspecteerd. Het is mogelijk dat er plaatsen in het gebouw zijn (bijvoorbeeld funderingen of kanalen) waarvoor destructief onderzoek noodzakelijk is. Dit dient dan eventueel in een aanvullende asbestinventarisatie te worden onderzocht.
De resultaten van de asbestinventarisatie worden uitgebreid en helder weergegeven in een rapportage. Deze rapportage is noodzakelijk om het asbest te (laten) verwijderen en een sloopmelding bij de gemeente te doen.

Aanleiding
Voor de sloop van een gebouw, het verwijderen van asbesthoudend materiaal tijdens een verbouwing of renovatie is een sloopmelding nodig. Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet ook altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Deze verplichting volgt uit het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit.

Het is niet altijd noodzakelijk het asbesthoudende materiaal te verwijderen. In de gevallen dat het asbest geen risico’s oplevert en goed kan worden beheerd, kan er voor het asbest in het gebouw een asbestbeheersplan worden opgesteld. Een asbestbeheersplan wordt opgesteld conform de NEN 2991.

Bij een pand dat in gebruik is, en ook gewoon in gebruik blijft is naast het vastleggen van de asbesthoudende materialen, het bepalen van de eventuele actuele gezondheidsrisico’s heel belangrijk. In die situaties is het zinvol ook aanvullend of gelijktijdig met de asbestinventarisatie, een risicobeoordeling uit te voeren conform de NEN 2991. Hierbij worden de risico’s vastgesteld door middel van het nemen van lucht- en kleefmonsters.

HMB B.V. - PROJECTEN

Klik hier voor een kleine overzicht van door HMB B.V. uitgevoerde projecten.

U - HMB B.V. - ASBESTINVENTARISATIE

Ook voor de begeleiding van een asbestsanering, een kostenraming of het opstellen van een asbestbeheersplan kunt u een beroep doen op de ervaring van HMB B.V.. Wilt u weten wat wij op het gebied van asbestinventarisatie voor u kunnen betekenen? Vraag dan via 077-4652808 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Rick Meelkop
Telefoon: 077-4652808
E-mail: r.meelkop@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]