Historisch vooronderzoek

ALGEMEEN

Met behulp van een historisch vooronderzoek (kortweg vooronderzoek) wordt een inschatting gemaakt of en waar op een bepaalde locatie bodemverontreiniging te verwachten is.

Aanleiding
Historisch onderzoek kan in opdracht van het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) uitgevoerd worden, maar ook in het kader van bijvoorbeeld koop van een onroerende zaak. Dit wordt dan uitgevoerd zonder tussenkomst van het bevoegd gezag.

In het algemeen wordt voorafgaand aan elk verkennend bodemonderzoek (dus het daadwerkelijk uitvoeren van veld- en laboratoriumonderzoek) vooronderzoek uitgevoerd.

Opzet
Een vooronderzoek wordt altijd verricht op basis van de NEN 5725 en omvat over het algemeen minimaal de volgende onderdelen:

  • het verzamelen van informatie van het internet, bij de eigenaar en bij de gemeente of omgevingsdienst. Belangrijke bronnen zijn bodemkwaliteitskaarten, voorgaande bodemonderzoeken, luchtfoto's en verleende milieuvergunningen;
  • een bezoek aan de locatie;
  • opstelling van een (tussen) rapport met daarin conclusies of de locatie al dan niet (deels) verdacht is voor wat betreft de bodemverontreiniging.

U - HMB B.V. - HISTORISCH ONDERZOEK

Overleg (voor een objectieve visie) met HMB B.V. of een vooronderzoek afdoende is bij bijvoorbeeld de koop van onroerend goed. Voor informatie over historisch onderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]