Milieukundige begeleiding

ALGEMEEN

De aanleidingen om een bodemsanering uit te voeren kunnen zeer divers zijn. Een sanering kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd in het kader van een onroerende zaak transactie, de aanvraag van een omgevingsvergunning of zelfs een verplichting vanuit de overheid.

Indien een opdrachtgever voornemens is een bodemsanering uit te voeren zal HMB B.V. u op een professionele wijze kunnen adviseren. Belangrijke vragen zijn:

  • welke mogelijkheden tot saneren zijn er en wat kosten ze?
  • hoe schoon moet de bodem na afloop van de sanering zijn?
  • is het aanblijven van restverontreiniging acceptabel?
  • hoe lang mag de sanering duren?
  • wanneer wil of moet ik starten met de sanering?
  • kan ik voldoen aan de eisen van de overheid ten aanzien van sanering?
  • zijn er subsidie mogelijkheden?

Afhankelijk van uw situatie wordt een advies gegeven door HMB B.V., Wordt het een conventionele of een in-situ sanering. Of is het verstandig niet te saneren en de verontreiniging mee te verkopen in een onroerende zaak transactie. Daarbij kan ook gedacht worden aan het onderbrengen van risico's in een bepaalde stichting.

Laat het moment van uitvoering van onderzoek en sanering niet bepalen door regelgeving en overheid, maar voer deze op zo mogelijk 'natuurlijke momenten' uit, zoals bij nieuwbouw of verkoop. Bodemsanering is duur. Ga goed na of een bodemsanering beantwoordt aan de vooraf gestelde vragen. Door HMB B.V. vooraf een deskundige beoordeling uit te laten voeren voorkomt u teleurstellingen.

Voorafgaand aan het uitvoeren van een sanering dient een saneringsplan te worden opgesteld. Doel van het saneringsplan is het beschrijven van een uitvoeringsmethode om de middels onderzoek aangetoonde verontreinigingen op een milieuhygiënisch en technisch verantwoorde wijze te verwijderen. De inhoud van het plan is geheel maatwerk en afgestemd op uw wensen en de saneringslocatie. De adviseurs van HMB B.V. zijn niet alleen theoretisch maar ook praktisch goed onderlegd zodat u de juiste saneringsadviezen kunnen worden geboden.

De uitvoering van de bodemsanering dient te worden gestuurd en geverifieerd door een onafhankelijke milieukundige. HMB B.V. is al jaren actief in het begeleiden van bodemsaneringsprojecten. De milieukundige begeleidingen zijn bij HMB B.V. opgenomen in het kwaliteitssysteem volgens NEN-ISO 9001 (2000) en de BRL SIKB 6000. HMB B.V. borgt de kwaliteit van de milieukundige begeleidingen door bijvoorbeeld de analyses te laten uitvoeren door een RvA geaccrediteerd laboratorium.

U - HMB B.V. - MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Laat het moment van uitvoering van onderzoek en sanering niet bepalen door regelgeving en overheid, maar voer deze op zo mogelijk 'natuurlijke momenten' uit, zoals bij nieuwbouw of verkoop. Bodemsanering is duur. Ga goed na of een bodemsanering beantwoordt aan de vooraf gestelde vragen. Door HMB B.V. vooraf een deskundige beoordeling uit te laten voeren voorkomt u teleurstellingen.

Voor informatie over milieukundige begeleiding, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]