Nader bodemonderzoek

ALGEMEEN

Doel en opzet
Soms is er naar aanleiding van de resultaten van het verkennende onderzoek vervolgonderzoek nodig. Meestal is dat het geval als er zogenaamde 'matig of sterk verhoogde gehalten' zijn aangetoond. Voorbeelden zijn:

  • een sterk verhoogd gehalte zink in het grondwater nabij een vuilnisstort;
  • een matig verhoogd gehalte minerale olie in de grond als gevolg van een lekkende tank.

Dergelijk vervolgonderzoek, meestal nader of afperkend onderzoek genoemd vindt plaats op basis van de NTA 5755. Van belang is het om de oorzaak, het tijdstip van ontstaan, de omvang en de eventuele risico's te bepalen. Op basis daarvan wordt de 'spoedeisendheid' van een eventuele sanering (verwijdering) van de verontreiniging vastgesteld. Als de verontreinigingssituatie in beeld is, kan HMB B.V. ook de kosten van een uit te voeren (toekomstige) sanering bepalen.

Traject verkennend bodemonderzoek-evaluatie sanering
In het onderstaande overzicht zijn de diverse mogelijke vervolgstappen tussen 'verkennend bodemonderzoek' en 'evaluatie sanering' in een schema weergegeven.

Bodemonderzoek verklaring

Bodemverontreiniging leidt zelden tot een direct actueel risico voor mens of milieu. Een sanering is dus zelden spoedeisend. Wel zijn verontreinigingen die ontstaan zijn na 1987 saneringsplichtig. Dit worden ook wel nieuwe gevallen van bodemverontreiniging genoemd. Een (deel)sanering wordt vaak ingepast en aangepast in een ontwikkeling van het terrein en wensen van de opdrachtgever/terreineigenaar. Voor de diverse saneringsmogelijkeheden wordt verwezen naar het onderdeel bodemsanering op deze site.

U - HMB B.V. - NADER BODEMONDERZOEK

Uitvoering van nader onderzoek kan duur uitvallen door te uitgebreid onderzoek. Schakel daarom HMB B.V. in voor uitvoering van nader onderzoek. HMB B.V. kiest altijd voor optimaal onderzoek: geen overbodig maar voldoende onderzoek uitvoeren om de situatie goed in beeld te krijgen. Daarbij worden het doel (van de opdrachtgever) en de aanleiding van het nader onderzoek niet uit het oog verloren. Voor informatie over nader bodemonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.

CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]