Veldwerk

ALGEMEEN

Globaal gezien wordt in onze branche onder de term veldwerk verstaan het verrichten van boringen en het plaatsen van peilbuizen voor het nemen grond en grondwatermonsters voor milieukundig onderzoek. HMB B.V. beschikt over ervaren veldwerkers die gecertificeerd zijn voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000. Ook beschikken de veldwerkers over een gedegen kennis van de Code van Goede Praktijk volgens de Belgische norm. De activiteiten van HMB B.V. op het gebied van veldwerk zijn onder andere:

  • het handmatig verrichten van boringen en het plaatsen van peilbuizen voor bodemonderzoek;
  • het uitvoeren van keuringen grond en bouwstoffen (via PJ Milieu BV) conform het Besluit bodemkwaliteit;
  • het verrichten van doorlatendheidmetingen;
  • het nemen van slibmonsters voor waterbodemonderzoek (via PJ Milieu BV);
  • het milieukundig begeleiden van saneringen.

Laat het moment van uitvoering van onderzoek en sanering niet bepalen door regelgeving en overheid, maar voer deze op zo mogelijk 'natuurlijke momenten' uit, zoals bij nieuwbouw of verkoop. Bodemsanering is duur. Ga goed na of een bodemsanering beantwoordt aan de vooraf gestelde vragen. Door PJ Milieu BV vooraf een deskundige beoordeling uit te laten voeren voorkomt u teleurstellingen.

De veldwerkbussen zijn standaard voorzien een betonboorinstallatie, een CAT-detector en een ramgutsinstallatie, zodat adequaat op onverwachte situaties met verhardingen en dergelijke ingespeeld kan worden. Ook een veldcomputer (Psion) is voorhanden om de gegevens in het veld digitaal te verwerken. Door deze digitale verwerking in het veld en door de unieke nummering van monsters zijn fouten vrijwel uitgesloten. Veldgegevens worden na afronding van een project digitaal aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Grond- en grondwatermonsters worden opgeslagen in koelcellen.

U - HMB B.V. - VELDWERK

Voor informatie over veldwerk, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.

CONTACT

Contactpersoon: Wiellie Selen
Telefoon: 077-4652808
E-mail: w.selen@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]